AEDinstituut

Per 20 september 2019 is de AED afdeling van het Veiligheidsinstituut verzelfstandigd. Door de verzelfstandiging van onder andere de AED activiteiten kan het AEDinstituut beter voorsorteren op de aanstaande Europese wet en regelgeving omtrent medische hulpmiddelen (MDR).